„O dzieciach otyłych i ich rodzicach.”
Jak efektywnie pracować z dzieckiem i jego rodziną.
26 maja 2012 w Warszawie
Szkolenie, którego celem jest przedstawienie mechanizmów psychicznych odpowiedzialnych za utrzymywanie się otyłości u dzieci i młodzieży, a także zapoznanie uczestników z metodami pracy z dziećmi otyłymi i ich rodziną, wyposażenie uczestników w narzędzia pracy z dziećmi otyłymi i ich rodzicami.

Szkolenie kierujemy przede wszystkim do dietetyków, lekarzy oraz psychologów, którzy pracują z dziećmi otyłymi i ich rodzinami nad zmniejszeniem masy ciała małych pacjentów.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Psychiczne funkcje jedzenia.
2. Relacje rodzinne sprzyjające utrzymywaniu się otyłości.
3. Znaczenie karmienia i jedzenia w relacji matka –dziecko.
4. Motywacja do leczenia.
5. Funkcje objawu otyłości.
7. Otyłość u osoby w wieku dorastania.
8.Zaburzenia emocjonalne u otyłych dzieci i dorastających.
9. Możliwości przezwyciężania trudności doświadczanych przez specjalistów pracujących z otyłymi dziećmi i ich rodzicami.
10.Wywiad z pacjentem-praktyczne umiejętności.

Prowadząca:
Joanna Radoszewska, doktor psychologii
Jest adiunktem w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe to otyłość i zaburzenia jedzenia u dzieci i młodzieży. Jest autorką publikacji dotyczących psychicznych uwarunkowań powstawania i utrzymywania się otyłości i zaburzeń jedzenia a także konsultantem w zakresie Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: problemy dzieci chorych somatycznie.

Cena :
•osoba: 450 zł; ,
•studenci: 370 zł,
•zorganizowane grupy — 3 osoby i więcej: 400 zł/osoba.

Rezerwacja i kontakt:
jkrzykala@mjpsychoedukacja.pl
Psychoedukacja
Justyna Krzykała
MJ Psychoedukacja
Tel.504559721