Ostateczne rozpoznanie D,47nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterzeukladu limfatycznego krwiotwórczego i tkanek pokrewnych .Proszę o wyjaśnienie o co tu chodzi