Witamina B12-327,10pg/ml N:191-663,0
Kwas foliowy-8,27ng/ml N:4,60-18,70
TIBC-459ug/dl * N:260-390
Fe-290ug/dl * N:37-145
%Saturacji-63,2%* N:20-40
Morf z dnia 18.12.14r -WBC-4,00 RBC-4,57 HGB-11,12* HCT-35,3* MCV-77* MCH-24,33 MCHC-31,45* PLT-347 RDW-CV-18* Neutrofile-2,36 Limfocyty-1,10 MOnocyty-0,42 Eozynofile-0,09 Bazofile-0,04 Neutrofile-56%* Limfocyty-27,40 Monocyty-10,5% Eozynofile-2,20%* Bazofile-0,90%*
OB-17mm
Gastroskopia prawidłowa
rtg kl.piersiowej prawidłowe