Błona śluzowa jelita cienkiego z przewlekłym naciekiem zapalnym.Kostki jelitowe zachowane.Nie stwierdza sie obecnosci limfocytów śródnabłonkowych.Co oznacza wynik