Błona sluzowa jelita cienkiego z przewleklym naciekiem zapalnym,co oznacza wynik badania