Płuca bez zmian naciekowych . Wnęki prawidłowej szerokości .Sylwetka serca w normie wielkości .Przepona głądko obrysowana .Katy żebrowo -przeponowe wolne. Ubytki kostne na dolnej krawędzi 2 żebra prawej strony klatki piersiowej oraz zaburzenia struktury 4 żebra po tej stronie . W celu dokładnej diagnostyki wskazane badanie scytntygraficzne . Przy ujemnym wyniku w kierunku npl prozę w różnicowaniu wziąc pod uwagę chorobę Takayasu ,wrodzoną wadę serca związaną ze zmniejszonym przepływem przez krążenie płucne ,obecność skrzeplin w aorcie upośledzające drożność lub nerwiakowłókniakowatość typu 1
Proszę o interpretacje mojego wyniku