w dolno-bocznej części prawego plata czołowego,podkorowow okolicy podstawo-przedniej części wyspy stwierdza się ok.3|4 mm ognisko hiperineensywne w obrazach T2-zal... nie ulegające wzmocnieniu kontrastowemu niespecyficznep; demielinizacyjne? pozapalne?naczyniopochodne? drobniejsze ko2 mm podobne ognisko widoczne jest podkolorowo w okolicy przedniej części wyspy po stronie lewej.