Proszę o informację czy wyłuszczenie mięśniaka ze ściany macicy kwalifikuje się pod 324 Otwarte zniszczenie zmiany w obrębie jajnika lub 325 Operacja naprawcza jajnika?