Opis badania:
Zapis wykonany w czuwaniu
Zapis z artefaktami gałkoruchowymi.
W odcinkach dostępnych ocenie zapis niskonapięciowy z czynnością podstawową alfa o częstotliwości 9-9,5 c/sek.
Rz obecna.
Na tym tle w okolicach czołowo-skroniowych obustronnie występują pojedyncze i krótkie serie fal wolnych 3-3,5 c/sek. o amplitudzie do 165 mikrowoltów rejestrowane podczas hiperwentylacji.
próba stroboskopowa nie wpływa na zapis.

Orzeczenie:
Zapis niskonapięciowy ze zmianami w okolicach czołowo-skroniowych obustronnie rejestrowanych podczas hiperwentylacji.

może ktoś mi to zinterpretuje ? smile

z góry dzięki za pomoc.

pozdrawiam