S12.7 liczne zlamania odcinka szyjnego kręgosłupa
M75.8 inne uszkodzenia barku
S01.0 Otwarta rana powłok głowy
Stan po urazie kręgoslupa w odcinku C. Złamanie wyrostków poprzecznych kręgów C5,C6. Rana tłuczona głowy- 3 szwy. Uszkodzenie obrebka stawowego barku I stopnia.

Proszę o oszacowanie możliwego uszczerbku na zdrowiu