O czym świadczy duża ilość erytrocytów świeżych (30)