Ja miałem nieskuteczną embolizację, tzn. z nakłucia prawej żyły udowej wykonano flebografię pierwszej żyły nerkowej (szerokie połączenie do żyły nieparzystej) i nie znaleziono ujścia pierwszej żyły jądrowej, co skutkowało odstąpieniem od obliteracji czy często zdarzają się takie sytuacje? czy lekarz mógł przeoczyć żyłę? chociaż widziałem, że analizował obraz żył dokładnie, konsultując się z dwiema innymi osobami.