Bardzo prosze i interpretacje wyników,
właśnie dostała wynik EEG, w którym stwierdzono zapis nieprawidłowy, ze zmianami w płatach skroniowych, z przewagą strony lewej, w postaci grup i serii fal thea 5,5-7 Hz do 40-60 u V oraz pojedyńczych fal ostrych 7-9 Hz do 50-70 uV. Opisywane zmiany wystepują w zapisie spoczynkowym i nasilaja sie w czasie Hv, na tle zdeorganizowanej czynności podstawowej 8-11 Hz do 20-60 u V. Reakcja zatrzymania słabo wyrazona. Foto stymulacja bez wpływu na zapis. Kilkakrotnie wystapiła tendencja do uogólnienia.