Nieprawidłowe EEG u dziecka 4 lata i 11 m-cy.W czerwcu syn miał zapalenie opon mózgowych i wtedy występowały mioklonie przysenne. przed wyjsćiem ze szpitala miał robione eeg wynik prawidłowy, neurologicznie też w porządku. 2 miwsiące po odstawieniu luminalu wynik:zapis nieprawidłowy z nasilonymi zmianami w obu półkulach niezależnie po stronie prawej i lewej,z przewagą zmian prawostronnych,ze zwrotem fazy w okolicy skroniowej,środkowej i centralnej narastającymi we śnie. proszę o interpretację wyniku