Proszę o wyjaśnienie następujących terminów: na karcie w rozpoznaniu napisane jest "Residua post abortum susp." oraz "fragmenta endometrii hyperplastici in secretione", natomiast w polu zastosowanego leczenia jest wpis "Excochleatio parietum cavi uteri expl." Proszę nie tylko o dosłowne definicje tych zwrotów, ale także jakieś informacje co to są za zabiegi, na czym polegają i jakie mogły być tego przyczyny. Pozdrawiam.