Babcia lat 98 do wczoraj była w pełni władz umysłowych, sprawna intelektualnie. Minionej nocy mówiła di suebie i śpiewała na przemian, Dziś fizycznie sprawna, artykulacja wyraźna, głos mocny. Jedyny niepokojący objaw,
to drastyczne plątanie faktów i osób oraz konfabulacje. Co może być tego przyczyną? Dziękuję...