Czy po wykonaniu mydriazy można dokonać doboru okularów korekcyjnych? W jakim odstępie czasu?