Pierwsze badanie MRI 2002 rok.
MRI mózgowia wykonano w trzech płaszczyznach prostopadłych uzyskując obrazy T1-zależne przed i po wzmocnieniu kontrastowym oraz PD i T2-zależne
W obrębie prawego konaru mózgu w gałce bladej stronie prawej z modelowaniem tylnej odnogi i kolana prawej torebki wewnętrznej również w jej części skierowanej w kierunku prawego pasma wzrokowego widoczne są hiperintensywne na obszarach PD i T2-zależne obszary nie ulegają wzmocnieniu na skanach po podaniu kontrastu. Największa ze zmian w gałce bladej po prawej stronie wielkości do 13 mm. Jakkolwiek nie wykazało guzów korowych, ani podwyściółkowych prawdopodobny wydaje się przy opisywanym obrazie klinicznym hamartomatyczny charakter widocznych zmian i wskazana jest dalsza obserwacja w kierunku fakomatozy. Mózgowie bez innych zmian ogniskowych poza opisanymi, nieposzerzony układ komorowy ustawiony pośrodkowo.


Badanie MRI mózgowia z 21.09.2011 roku

MRI przeglądowe mózgowia wykonano dwufazowo w trzech czasach w sekw. SE Zmiany obserwowane od 2002r w strukturach głębokich prawej półkuli stały się izointensywne na obrazach PD i T2-zal z jądrami podstawy oraz obszar nieostro odgraniczonego wzmożenia sygnału w zakresie prawegokonaru mózgu nie wykazują progresji.
Mózgowie bez innych jednoznacznie wydzielonych zmian ogniskowych w wykonanym badaniu. Układ komorowy bez cech wodogłowia, nieprzemieszczony, o zaznaczonych rogach
potylicznych komór bocznych jak poprzednio.

Co oznaczają zmiany izointensywne ?
Czy powinnam za kolejne 2 lata powtórzyć te badanie ?
Czy powinna córka isc szybciej do neurologa ?
Dlaczego nie ma nic napisane o kontraście jak badanie było wykonywane z kontrastem ?

PS> Córka ma 17 lat, bardzo często córkę boli głowa, na zawroty głowy, w nocy nie może spac, ma również guzki Lischa, plamki, piegi i trzy nerwiakowóknaki, ma rozpoznane NF1. Ale martwi mnie ostatni wynik MRI nie wiem czy te zmiany są groźne. Dziekuj za odpowiedz