Lordoza lędzwiowa zachowana.Wysokość trzonów kręgów zachowana-przepuklina dotrzonowa na wysokości L1
Drobne obszary zwyrodnienia tłuszczowego w sąsiedztwie płytek granicznych trzonów kregów o charakterze degeneracyjnym (ModicII).Zaostrzenie krawędzi przednich trzonów kręgów.
Obniżenie intensywności sygnału tarcz międzykręgowych od L2/ L3 do L5/S1,odpowiadające dehydratacji.
Wielopoziomowe przepukliny przednie na głębokość do 6 mm.z możliwym konfliktem ze strukturami pnia współczulnego.
Uwypuklenie krążków międzykręgowych o typie "bulge"na poziomach L3/L4 iL4/L5
Przepuklina tylno-lewoboczna na głębokości 5 mm na poziomie L2/L3,zwężająca otwór międzykręgowy(stopieńI) z możliwym konfliktem ułożeniowym z nerwem rdzeniowym L3.
Przepuklina tylno-lewoboczna na głębokości 6mm na poziomie L5/S1,zwężająca otwór międzykręgowy (stopień II) z kolizją z nerwem rdzeniowym S1
Liczne torbiele Tarlowa obustronnie od poziomu nerwów S2 do S4
Zmianom towarzyszy zwyrodnieniowe pogrubienie wiązadeł żółtych.

Bardzo proszę o wyjaśnienie mi wyników tego badania
Z poważaniem
skamudka1