Zwraca się uwagę na odcinkowy spiralny przebieg lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej w odcinku przedczaszkowym