śledziona powiększona, dł 15,2cm, jednorodna, poprzednia 13,8 nie stwierdza się powiększonych węzłów
chłonnych okołoaortalnych. Powiększony węzeł porto-kawalny 12mm w osi której poprzednio 10mm
ulegający istotnemu wzmocnieniu kontrastowemu, o niejasnym charakterze. Pozastałe badania wątroba
trzustka pęcherzyk żółciowy nerki aorta brzuszna pęcherz kości są prawidłowe. jeśli ktoś ze specyjalistów onkologów pragnął by mi zdiagnozować te wyniki była bym wdzięczna i z góry dziękuje.
magda