Mam problem z odczytaniem wyniku badania a moja lekarka nie jest za bardzo skłonna do tego by omawiać wyniki.
Chodzi o badanie polimorfizmu Interleukiny (il28b)
Wynik to genotyp CT polimorfizmu rs12979860 IL28B
Jak to rozumieć ???