Lipaza (LP)

Norma:

0,000-150,0 U/L

Interpretacja:

Podwyższony poziom lipazy we krwi (> 150 U/L) może być spowodowany ostrym zapaleniem trzustki,
zaostrzeniem przewlekłego zapalenia trzustki, zamknięciem światła przewodu trzustkowego (najczęściej powodowane przez kamień lub nowotwór).