Mam mieć zespolenie jelita i usunięcie stomii. Lekarz powiedział mi że może być konieczna nowa tymczasowa stomia , która zostanie usunięta po 3 miesiącach bez otwierania brzucha. Ta nowa stomia może być na jelicie grubym w lewej górnej części brzucha , lub na jelicie cienkim w górnej lewej części brzucha .Usuwana stomia jest obecnie w dolnej lewej stronie ,lekko poniżej pępka . Moje pytanie: czy ta nowa stomia jest konieczna i po co się ją wukonuje.Po operacji pozostał 25 centymetorwy odcinek . Mam liczne zrosty oraz przepuklinę pępkową i nad pępkiem.Czy operacja jest trudna?Mam 73 lata .Bardzo proszę o odpowiedź.