Wykryto u mnie Mycobacterium intracellulare a nie wykryto obecnści DNA z kompleksu Mykobacterium tuberculosis , zastosowano leczenie w postaci : Rifampicyna , Klebax , Ethambutol i Biodacyna-przez okres trzech miesięcy iniekcje domięśniowe . Teraz przyszły takie wyniki
Antybiogram

klarytromycyna wrażliwy
streptomycyna oporny
izoniazyd oporny
rifampicyna oporny
etambutol oporny

Mam pytanie czy jest skuteczne przyjmowanie tych leków , czy te antybiotyki na które prątki są oporne nie czynią więcej szkód w organizmie niż pomocy .