Proszę o wskazanie i uzasadnienie, nie zbyt szczegółowo i ogólnie.
Z góry dziękuję