kto traci lub zyskuje więcej odbierając sobie życie - osoba mądra czy głupia