KOAGULOLOGIA
PT czas 11,3 sek, zakres- 10,0-15.0
PT WSKAŹNIK 101,35 70,00-130,00
PT INR 0,98 0,80- 1,20
Czas kaolinowo- kafelinowy APTT 25,1 zakres 26,0- 40,0


Biochemia
sód 136mm zakres 132,0 - 145,0
potas 4,68mm 3,7- 5,4
kreatynina 0,72 <0,90
EGFR 60ml/min 1,73* 2