Kiedy powstają kłykciny kończyste?
Na czym polega leczenie? Czy takie leczenie jest drogie?