czy warto ją leczyć farmakologicznie czy lepiej wypalić wymrozić