Lecze się terapia bez interferonowej a próby wciąż mi rosną doszły do 960.