Miałam przerost endometrium 1,6 mm. Dokonano zabiegu wycięcia endometrium. Jestem po rezonansie i otrzymałam tydzień później opis badania:
Macica prawidłowej wielkości i budowy, położona typowo o gładkich zarysach. Endometrium w badaniu MRI niepogrubiałe. W części szyjkowej macicy widoczna po stronie prawej owalna zmiana hyperintensywna w obrazach T2 zależnych z niewielką frakcją płynową w części centralnej. Po podaniu środka kontrastowego widoczne wzmocnienie na obwodzie zmiany- obraz może odpowiadać gęstej torbieli -t. Nabotha, mniej prawdopodobna zmiana rozrostowa. W przyleganiu do zmiany nieco zatarte przymacicze. Oba jajniki nie powiększone. Pęcherz moczowy dobrze wypełniony o zarysach gładkich. Pętle jeliotowe w miednicy małej bez widocznych zmian patologicznych. Nie uwidoczniono zmian węzłowych i wolnego płynu w miednicy małej. Kości miednicy o prawidłowym sygnale. Wn: NIejednoznaczna zmiana w szyjce macicy- do różnicowania w TVUS.
Czekam na operację wycięcia macicy i prawdopodobnie po operacji czeka mnie chemia. Mam 48 lat. Jakie mam szanse na wyleczenie i jakie stadium raka posiadam?