Po witrektomii zalecono zakraplanie oka następującymi lekami:
Tropicamidum WZF 1%
Vigamox
Dicloabak
Dexafree
Czy kolejność podawania poszczególnych leków jest obojętna ?