Mam pytanie. Przy naciśnięciu twardówki przy otwartym oku przez powieke w rogu oka pokazuje się fioletowe swiatło tym mocniej przyciskam światło jest jaśniejsze przesówajac palec po twardówce przez powieke światło porusza się tak samo tylko że po przeciwległej stronie. przesówa się w tempie przesówanego palac. Lub kiedy przycisne twardówke przez powieke wysoko na sierodku w jednym miejscu Przy poruszaniu okiem fioletowe światło przemieszcza się tak samo tylko że po przeciwległej stronie.