Witam!
Miałam niedawno robiony rezonans magnetyczny kolana i dziś otrzymałam wyniki. W poniedziałek idę z nimi do mojego ortopedy, ale chciałabym wstępnie się dowiedzieć, czy grozi mi operacja, jak może wyglądać ewentualne leczenie? Bardzo proszę o pomoc.

Oto wynik badania:

W rogu tylnym łąkotki przyśrodkowej drobne ogniska uszkodzeń wewnątrzłąkotkowych stopnia I. Poza tym łąkotki bez widocznych zmian.
Więzadło krzyżowe przednie widoczne fragmentarycznie w odcinku górnym i dolnym, podczas, gdy środkowy odcinek tego więzadła nie jest widoczny, w jego lokalizacji są natomiast przestrzenie płynowo - obrzękowe. Obraz sugeruje rozległe naderwanie, możliwe całkowite przerwanie ciągłości więzadła krzyżowego przedniego.
Więzadło krzyżowe tylne z drobnymi ogniskami uszkodzeń w odcinku górnym, poza tym jego ciągłość jest zachowana.
Więzadła boczne prawidłowe.
Rzepka przyparta do kłykcia bocznego kości udowej, nieco przemieszczona bocznie względem tego kłykcia około 4 do 5mm.
Sygnał chrząstki rzepki i struktur kostnych stawu rzepkowo - udowego jest prawidłowy.
W zachyłku nadrzepkowym nie stwierdza się zwiększonej ilości płynu.
Więzadło rzepki i ścięgno mięśnia czworogłowego z drobnymi ogniskami zmian zwyrodnieniowych w odcinkach przyrzepkowych, poza tym ich ciągłość jest zachowana.
Drobna wysepka kostna w tym najczęściej kłykcia przyśrodkowego kości udowej średnicy około 5mm zlokalizowana tuż pod chrząstką.
Innych zmian ogniskowych w obrębie struktur kostnych nie uwidoczniono.