Witam dziś dowiedziałem się że mam niedokrwisość organizmu, i chciałbym się dowiedzieć co na to pomoga? Jakich owoców lub warzyw muszę jeść więcej? Podaje wyniki badań morfologicznych proszę o wypisanie djagnozy.

Układ białokrwinkowy:
WBC 6,87 G/I
LYM 2,56 G/I
LYM% 37,3 %
NEU 2,83 G/I
NEU% 41,2 %
MONO 1,03 G/I
MONO% 15,00 %
EOS 0,38 G/I
EOS% 5,500 %
BASO 0,06 G/I
BASO% 0,900 %
IG 0,01 G/I
IG% 0,10 %

Układ czerwonokrwinkowy
RBC 4,44 T/I
HGB 8,20 mmol/I
HCT 0,393 I/I
MCV 88,5 fI
MCH 1,85 fmol
MCHC 20,9 mmol/I
RDW 12,6 %

Płytki krwi
PLT 251 G/I
MPV 10,5 fI

Jeśli można chciałbym wiedzieć co znaczą te wszystkie oznaczenia

BIOCHEMIA
Kreatynina 0,78 mg/dI
CFR wg wzoru CKD-EPI 126 ml/min/1,73m2
Białko C-reaktywne 43,70 mg/I
Prokalcytonina 0,04 ng/mI
Gamma-glutamylotranspeptydaza 24 U/I
Aminotransferaza asparaginianowa 15 U/I
Aminotransferaza alaninowa 28 U/I
Fosfor 1,59 mmol/I