Czy wymaga to długiego leczenia? Czy tylko obserwacja