Jak rozumieć badanie histopatologiczne po poronieniu i łyżeczkowaniu:1,2-fragmenty doczesnej z ogniskowym przewlekłym naciekiem zapalnym umiarkowanego stopnia,oraz fragmenty błony śluzowej jamy macicy z cechami objawu Arias-Stella.
Nadmienię że mam też mięśniaka ok.10-12 cm.Tylko mnie najbardziej martwi pierwszy człon zdania czyli:1,2-fragmenty doczesnej z ogniskowym przewlekłym naciekiem zapalnym umiarkowanego stopnia.
Nie wiem jak to rozumieć. Wnioskuje że jeśli by był to rak to w wyniku było by naciek nowotworowy. Sama nie wiem a lekarz nic mi nie powiedział.