Badanie tarczycy:
TSH 1,950 norma 0,270 - 4,200
FT3 3,1 norma 2,0 - 4,4
FT4 17,9 norma 12,0 - 22,0
krzywa cukrowa:
89,6 norma 70,0 - 100,0
po godzinie 136,9 norma 70,0 - 180,0
po dwóch godzinach 54,0 norma 70,0 - 140,0