Proszę o interpretację wyniku TK klatki piersiowej:
Zgrubienia opłucnowe obu szczytów.W płatach dolnych obu płuc podopłunowo stwierdza się strefy konsolidacji typu mlecznego szkła,które mogą odpowiadać włóknieniu podopucnowemu-strefy grubości do 18 mm,nie były widoczne w badaniu z 2016 r.
Guzek średnicy 3 mm w segmencie 3 PP bez zmian.Aorta wstępująca szerokości na górnej ganicy normy ok 37 mm.Poza tym nieposzerzona,wykazuje niewielkie zmiany miażdżycowe w ścianie. Slad płynu w worku osierdziowym szerokości do 9 mm przed przegrodą międzykomorową.Zmiany zwyrodnieniowe odcinka piersiowego kręgosłupa.Części kostne klatki zmian ogniskowych nie wykazują.W śródpiersiu i wnękach płucnych nie wykazano obecności znamiennie powiększonych węzłów chłonnych.
Dziękuję za odpowiedż