Bardzo proszę o interpretację wyniku: " z całkowitym zamknięciem kompleksów ujściowo - przewodowych. Niewileka destrukcja kostna ścian zatok szczękowych oraz komórek sitowych.