Witam odebrałam własnie wynik rezonansu, do neurologa muszę jeszcze poczekać kilka dni, a wynik wygląda bardzo nieciekawie dla mnie. Proszę o jak najszybsze zinterpretowanie i wyjaśnienie mi czy mam się martwić czy to nic poważnego. W opisie wyniku napisane jest tak : "W istocie białej okołokomorowej lewej półkuli mózgu pojedyncze drobne ognisko hyperintensywne w obrazach T2W i sekwencji flair (średnicy ok 2,5 mm) najpewniej naczyniopochodne. Poza tym mózgowie bez widocznych zmian ogniskowych - w obrębie jąder podkomorowych w badaniu MRI zmian ogniskowych nie uwidoczniono. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, symetryczny, nieposzerzony, w świetle komory bocznej lewej przy ścianie przyśrodkowej rogu czołowego guzek przyścienny średnicy ok. 5mm nie powodujący restrykcji dyfuzji i nie ulegający wzmocnieniu pokontrastowemu - w pierwszej kolejności podwyściółczak, do kontroli MRI. Struktury linii środkowej nieprzemieszczone. Ciało mozelowate, okolica około osiowa, pień mózgu, móżdżek w normie. W badaniu MRI nie uwidoczniono cech patologicznego wzmocnienia pokontrastowego. W zachyłku zębodołowym prawej zatoki szczękowej torbiel retencyjna lub zgrubienie śluzówkowe średnicy ok. 14 mm, w zatoce szczękowej lewej torbiel retencyjna średnicy 28 mm".