Proszę o interpretację wyniku MR. Miałem operacje naczyniaka jamistego lewego płata skroniowego w 2007 roku.

Badanie wykonano w sekwencjach tse w obrazach Flair, T2 zależnych oraz w obrazach T1 przed i po podaniu środka kontrastowego. Skany wykonano w płaszczyznach osiowych, strzałkowych i czołowych.
Stan po operacji lewego płata skroniowego. W miejscu operacji widoczna jest BLIZNA GLEJOWA. Cech wznowu nie stwierdzam. Powyżej widoczne są naczynia stanowiące dodatkową fizjologiczną drogę odpływu. Zmian rozrostowych, demielinizacyjnych i zapalnych nie wykazano. Układ komorowy asymetryczny, nieposzerzony. Szerokość pkb 13mm, lkb 5 mm. W świetle prawej komory bocznej widoczny jest owalny obszar naczyniowy o wymiarach 9*5,4 mm. Zmiana ulega wzmocnieniu identycznemu jak splot naczyniasty. Nie wykluczam wariantu rozwojowego splotu. Obraz MR nie sugeruje wyściółczaka. Szerokość komory trzeciej 2,5 mm. Rezerwa płynowa zachowana. Nerwy przedsionkowo-słuchowe prawidłowe. Wyrostki sutkowe bez cech nacieków i zmian zapalnych.
Poza tym badanie uwidoczniło polipowate pogrubienia błony śluzowej zatok szczękowych o średnicach 12 mm w prawej i 14 mm w lewej zatoce.