Witam.
Bardzo proszę o interpretację MR głowy,bo z wynikim mam iść do lekarza za miesiąc i bardzo się niepokoję,od dłuższego czasu bardzo boli mnie głowa i robiłam MR głowy i oto wynik...

Badanie przeprowadzono na aparacie GE Signa 1,5T.Wykonano sekwencję FSE,SE i Flair uzyskując obrazy T1 i T2-zależne w płaszczyznach poprzecznej,czołowej i strzałkowej przed i po dożylnym podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego (Multihance 15ml).

W obrębie istoty białej obu półkul mózgu obecne liczne ogniska przykomorowo zlewające się w większe,słabo odgraniczone obszary,hiperintensywne w obrazie T2 zależnym i Flair.Zmiany położone są okołokomorowo oraz podkorowo.Część ognisk z obecnością jam malacyjnych.Nie uwioczniono ognisk w lokalizacji podnamiotowej.Lokalizacja i nasilenie powyższych zmian porównywalna z badaniem poprzednim.
Po dożylnym podaniu kontrastu nie stwierdza się wzmocnienia powyższych ognisk.
Powyższe zmiany niespecyficzne,w różnicowaniu należy wziąść pod uwagę ogniska demielinizacyjne (w fazie nieaktywnej),naczyniopochodne przewlekłe oraz w przebiegu neruoinfekcji (neuroboreliozy).
Ponadto w części prawobocznej przysadki po dozylnym podaniu środka kontrastującego widoczne hipointensywne ognisko śr.ok.3 mm,niespecyficzne-mikrogruczolak?
Niewielkie zaniki korowe płatów czołowych.
Uład komorowy symetryczny,nieposzerzony,nieprzemieszczony.