Carcinoma.invasium NST G3 cel carcinoma ductale invasium mammae. focalis status post tumorectomian.w preparatach B4 i B5 z okolicy lozy po tumorectomi znaleziono 4 drobne ogniska o srednicy 0,15 do 0,3cm z utkaniem nowotworowym immunofenotyp p63-/+ pojedyncze jadra komorkowe wykazuja slaba reakcje dodatnia Ki67+w okolo 10-30% jader komorkowychNHG3(3+3+2).podejrzane ogniska przy granicach cieciaC iD-immunofenotyp p63 Ki67+ ponizej 1%- zmianynienowotworowe.marginesy chirurgiczne ognisk nowotworowych0,3-0,4 odleglosc od granicy lozy 0,2-0,33cm zmiany usuniete z zachowaniem marginesu zdrowych tkanek- cechaRO ypT2N1(sn)RO