Interpretacja wyniku EEG - o co tu chodzi. Syn ma podejrzenie ADHD, wszystkie wyniki jak dotąd są dobre.

Opis:
Badanie wykonane w czasie czuwania. Zapis z dużą ilością artefaktów ruchowych i mięśniowych. Zapis zróżnicowany przestrzennie. Czynnośł podstawowa w odprowadzeniach ciemieniowo potylicznych składa się z fal alfa 8 Hz o ampl. do 60 UV. RZ jest wyrażona. We wszystkich okolicach rejestrują się w sposób rozsiany, rzadko synchroniczny, pojedyncze fale wolne theta 5-7 Hz o ampl. podobnej do tła i okresowo zaostrzonym rysunku. FS i HW bez istotnego wpływu na zapis.

Orzeczenie:
Zapis z dużą ilością artefaktów ruchowych i mięśniowych. W możliwych do oceny fragmentach zapis bez uchwytnych cech nieprawidłowych.