DANE KLINICZNE:
Niestabilność przednio-przyśrodkowa kolana lewego.
TECHNIKA BADANIA:
Badanie MR okolicy lewego stawu kolanowego wykonano w sekwencjach SE, FSE, FAT/SAT, w
czasie T1 i T2, PD-zależnym w trzech płaszczyznach.
OPIS:
Stan po rekonstrukcji ACL. Nie stwierdza się nadmiernej ilości płynu w jamie stawowej. Graft o
niejednorodnym podwyższonym sygnale w obrazach T2- zależnych i PD, prawidłowym kierunku
przebiegu, nie można wykluczyć uszkodzenia części włókien. Kanały kostne bez cech poszerzenia
i wnikania płynu do ich światła. Zmiany pooperacyjne w postaci resztkowego podwyższenia
sygnału szpiku kostnego w okolicach kanałów udowego i piszczelowego. Więzadło krzyżowe
tylne oraz pozostałe elementy aparatu więzadłowego kolana bez dostrzegalnych cech
uszkodzenia. Łąkotki przyśrodkowa i boczna bez zmian w obrazach MR. Chrząstka rzepki oraz
chrząstki pokrywające powierzchnie stawowe kłykci kości udowej i piszczelowej bez
dostrzegalnych cech uszkodzenia. Ciało tłuszczowe Hoffy bez zmian. Dół podkolanowy wolny.
Niewielka strefa podwyższonego sygnału szpiku kostnego w okolicy międzyguzkowej piszczeli.
Poza tym struktury kostne bez cech destrukcji.