Siemens Essenza 1,5T
Badanie MRI kręgosłupa L-S w sekwencji TSE, obrazy T1, T2, T2 tirm, T2 spc 3mm - zależne w płaszczyznach czołowych, strzałkowych, poprzecznych;

Pole badania obieło odcinek kręgosłupa od TH11.
Lordoza ledźwiowa zachowana, z prawidłowym ustawieniem kosci krzyżowej.
Uwidocznione zmiany degeneracyjne krążków miedzykregowych na poziomie L5-S1.

L5-S1
-uwypuklenie tylnego zarysu krążka w kierunku kanału kręgowego na głębokość 3,5 mm o cechach niewielkiej przepukliny pośrodkowej, o wymiarach około ap=3,5mm, lat=15mm, cc=5mm, która modeluje brzuszną powierzchnię worka oponowego, bez istotnej kompresji na korzeni nerwowe.

-wymiar strzałkowy worka oponowego wynosi około 11mm..

worka*

-poza zakresem badań - w miednicy mniejszej po prawej gładkościenny zbiornik płynowy o śr. 37mm - wskazane poszerzenie diagnostyki miednicy mniejszej

poza tym uzyskano prawidłowe obrazy - struktur kostnych, jam szpikowych, kanału kręgowego, worka oponowego, końcowego odcinka rdzenia kręgowego i ogona końskiego, otworów międzykręgowych, krążków międzykręgowych, stawów międzykręgowych..
kobieta, lat 19