Leukocyty 5,1 tys/µl 4,0 10,0 N
Erytrocyty 4,39 mln/µl 3,93 5,22 N
Hemoglobina 10,7 g/dl 11,2 15,7 L
Hematokryt 33,8 % 34 45 L
MCV 77 fl 79 95 L
MCH 24 pg 26 32 L
MCHC 31,7 g/dl 32,2 35,5 L
Płytki krwi 273,0 tys/µl 150 400 N
RDW-SD 39,40 fl 36,4 46,3 N
RDW-CV 14,5 % 11,7 14,4 H
PDW 17,5 fl 9,8 16,2 H
MPV 12,60 fl 9,4 12,5 H
P-LCR 45,6 % 19,1 46,6 N
PCT 0,35 % 0,2 0,4 N
Neutrofile 2,46 tys/µl 2,00 7,00 N
Limfocyty 1,76 tys/µl 1,00 3,00 N
Monocyty 0,52 tys/µl 0,20 1,00 N
Eozynofile 0,25 tys/µl 0,02 0,50 N
Bazofile 0,10 tys/µl 0,0 0,1 N
Neutrofile 48,3 % 40,0 80,0 N
Limfocyty 34,6 % 20,0 40,0 N
Monocyty 10,2 % 2,0 10,0 H
Eozynofile 4,9 % 1,0 6,0 N
Bazofile 2,0 % 0,0 2,0 N
Żelazo Żelazo 21 µg/dl 37,0 145,0


proszę jeśli to możliwe napisać czy te wyniki są ok z gory dziękuję