Proszę o interpretację wyników ogólnych moczu mojej córki, ma 2,5 roku
fizyko-chemiczne

pH 7.0
barwa żółta
Ciężar właściwy 1.020 g/ml
Glukoza nieobecna
Ketony nieobecna
Erytrocyty nieobecna
Białko nieobecna
Azotyny nieobecna
Bilirubina nieobecna
Urobilinogen nieobecna
Leukoctyt nieobecna

mikroskopowe

Leukocyty 0-2 w polu widzenia
Bakterie nieliczne
Kryształy pojedyncze bezpostaciowe fosforany w polu widzenia
Śluz pojedyncze pasma
Nabłonki płaskie pojedyncze
Nabłonki okragłe pojedyncze w preparaci